Εκτύπωση

Στο ΤΕΛΟΣ της Σχολικής Χρονιάς

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ τις εργασίες-project και ό,τι μάθαμε σε ανοικτή εκδήλωση,

που γίνεται στο ΜΠΙΛΛΕΙΟ Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λαγκαδά,

έχοντας ως ΣΤΟΧΟ την ΕΝΙΣΧΥΣΗ της ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ των μαθητών μας και

την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ στον ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΟ.