Ευρετήριο Άρθρου

  1. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας
 

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Α1

 

Goethe Zertifikat A1

Α2

KET (Cambridge)

Goethe Zertifikat A2

Β1

PET (Cambridge)

BCCE (Ελληνοαμερικάνικη Ένωση)

Goethe Zertifikat B1

Goethe Zertifikat B1 für Jugendliche

Β2

FCE (Cambridge)

ECCE (Michigan)

Goethe Zertifikat B2

Goethe Zertifikat B2 für Jugendliche

ÖSD Zertifikat B2 (Erwachsene/Jugendliche)

Γ1

ALCE (Michigan)

Goethe Zertifikat C1

ÖSD Zertifikat C1

Γ2

CPE (Cambridge)

ECPE (Michigan)

Goethe Zertifikat C2

ÖSD Zertifikat C2