Σχολική Χρονιά 2012-2013

ΑΓΓΛΙΚΑ 100% επιτυχία

Β2

ECCE

Μάιος 2013

100% επιτυχία

Παρασκευή Βλάχου

Δημοσθένης Γρηγορούδης

Ευρώπη Γρηγορούδη

Αλεξάνδρα Κουκίδου

Β2

ΚΠΓ

Μάιος 2013

100% επιτυχία

Παρασκευή Βλάχου

Δημοσθένης Γρηγορούδης

Ευρώπη Γρηγορούδη

Αλεξάνδρα Κουκίδου

Β1

 

Αναστασία Πούλου

Γιώργος Νικολαΐδης

Α2

KET

Μάιος 2013

100% επιτυχία

Μαρίνα Μιχαλοπούλου

Pass with Distinction 95%

Σπύρος Φράγκος

Pass with Merit 87%

Σταματία Δημητριάδου

Pass with Merit 85%

Εύη Λιαπή

Α1

 

Δήμητρα Βλάχου

Μαρία Γκόκα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 100% Επιτυχία

Β2

Goethe Zertifikat B2

Μάιος 2013

100% επιτυχία

Αθανάσιος Τάκας

befriedigend

Β1

Zertifikat Deutsch B1

Μάιος 2013

100% επιτυχία

Μαρία Νικολή befriedigend

Νίκος Ντινέλης befriedigend

Γιώργος Τσακάλης