Σχολική Χρονιά 2014-2015

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

Β2

ESB

Μάιος 2015

3/4

Δήμητρα Βλάχου

Μαρία Γκόκα

Μαρία Κουτιώλα  Pass with Distinction

 

 

Β1

ΒCCE

Ιούνιος 2015

100% επιτυχία

Κωνσταντίνα Γρηγορούδη

Χριστίνα Δαρδάνη

Ελένη Δημητριάδου

Γρηγόρης Κωνσταντινίδης

Μαρία Μηκερόζη

Πολυξένη Παμουζάκη

Γκαμπριέλα Παπαχαρίτου

 

 

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 

Το πτυχίο Goethe Zertifikat B1 του Goethe Institut χωρίζεται σε 4 ενότητες.

Lesen: Κατανόηση κειμένων

Hören: Ακουστική κατανόηση

Schreiben: Γραπτός λόγος

Sprechen: Προφορικός λόγος

Τις παραπάνω ενότητες έχει την δυνατότητα κάποιος να τις δώσει όλες μαζί ή μεμονωμένες.

 

 

Β1

Zertifikat Deutsch B1

Μάιος 2015

Μαρίνα Γούλα

(Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)

Πολυξένη Παμουζάκη

(Lesen, Schreiben, Sprechen)

 

Β1

Zertifikat Deutsch B1

Αύγουστος 2014

Δημοσθένης Γρηγορούδης

Schreiben, Sprechen

 

Β2

Goethe Zertifikat B2

Μάιος 2015

Μαρίνα Μιχαλοπούλου

befriedigend

Παναγιώτα Χαραλαμπίδου

befriedigend

 

 

Β2

Goethe Zertifikat B2

Σεπτέμβριος 2014

Βαγγέλης Χαραλαμπίδης