Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΟΝΗ-ΜΗΚΕΡΟΖΗ

δεν είναι ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ,

αλλά ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ της ΓΝΩΣΗΣ και της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.