Εκτύπωση

►Σταθερή ΟΜΑΔΑ εκπαιδευτικών με ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ Εκπαίδευση Ξένων Γλωσσών και συνεχή ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

►Κάτοχοι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ τίτλων σπουδών σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες.

 

► ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ στην διδασκαλία ξένης γλώσσας στα παιδιά.

 

► ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΙΔΕΕΣ, ΣΕΒΑΣΜΟΣ στις ΑΝΑΓΚΕΣ κάθε παιδιού.