Τμήματα εξετάσεων:

 

Οι μαθητές μας προσεγγίζουν τις εξετάσεις για τα ξενόγλωσσα πτυχία χωρίς άγχος, αλλά με σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

 

  • Οργανώνονται σεμινάρια και webinars (διαδικτυακά σεμινάρια) για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις

  • Προσομοίωση εξετάσεων