Εκτύπωση

Τμήματα εξετάσεων:

 

Οι μαθητές μας προσεγγίζουν τις εξετάσεις για τα ξενόγλωσσα πτυχία χωρίς άγχος, αλλά με σιγουριά και αυτοπεποίθηση.