Χρησιμοποιούμε την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ στην ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ των ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

  • H διδασκαλία της ξένης γλώσσας γίνεται με σύγχρονα βιβλία, έχοντας ως στόχο να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών και στοχεύοντας παράλληλα στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση του μαθητή.

 

  • Το μάθημα πραγματοποιείται με διαδραστικούς πίνακες, που αποτελούν το πλέον σύγχρονο μέσο διδασκαλίας.

 

  • Επιπλέον τα βιβλία μας σε όλα τα επίπεδα συνοδεύονται όχι μόνο από CD και DVD: Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μας έχουν την δυνατότητα να ακούν και να βλέπουν τους διαλόγους του βιβλίου και στο σπίτι, ώστε να εξοικειώνονται με την ξένη γλώσσα και να μαθαίνουν τη σωστή προφορά των λέξεων.

 

  • αλλά και με ie-books που παρέχονται δωρεάν στους μαθητές μας, ώστε να μπορούν και οι ίδιοι στο σπίτι να επαναλαμβάνουν και να εξασκούν όλα όσα διδάσκονται στην τάξη.

 

  • Κατά την διάρκεια του μαθήματος χρησιμοποιούνται διάφορες εκπαιδευτικές εφαρμογές είτε για να εισάγουμε με πρωτότυπο τρόπο καινούρια γραμματικά φαινόμενα ή λεξιλόγιο στους μαθητές είτε για να ελέγξουμε άμεσα την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.