Ευρετήριο Άρθρου

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

 • Συνδυάζουμε την Εκπαίδευση με την σύγχρονη Τεχνολογία.

 • Δίνουμε βάση στην διαφοροποιημένη – εξατομικευμένη διδασκαλία.

 • Επιδιώκουμε την ενεργή συμμετοχή του μαθητή στην διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

 • Στηρίζουμε την εκπαίδευση μας στην βιωματική μάθηση.

 • Συνδέουμε την γνώση με προσωπικές εμπειρίες.

 • Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς.

 

Η ΤΑΞΗ ΜΑΣ

 

 • είναι μια ΟΜΑΔΑ
 • Σεβόμαστε ο ένας τον άλλο
 • Μαθαίνουμε Παίζοντας
 • Δημιουργούμε
 • Συμμετέχουμε σε Διαγωνισμούς και Εργασίες- Project
 • Επικοινωνούμε
 • Αξιολογούμαστε για την Επίτευξη των Στόχων Μάθησης
 • Γιορτάζουμε μαζί την Επιτυχία