ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στο πανελλαδικό Project Your Thoughts on Greece,

μια ιδέα της συναδέλφου Ειρήνης Στρούμπα Ξανθέα, 

που στηρίζεται στην ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ.

Οι μαθητές μας παίρνουν ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στα ΑΓΓΛΙΚΑ από τουρίστες

κι έτσι έχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με τους ξενόγλωσσους.