Ευρετήριο Άρθρου

HAPPY HOUR  το πρωτοπόρο μας πρόγραμμα

 

παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ ανά 15 μέρες σε κάθε τάξη

 

“Learn, Play, Create, Have Fun”

 

Στην επιπλέον αυτή ώρα οι μικροί μαθητών των Junior τάξεων μέσω παιχνιδιού

και διάδρασης κάνουν επιπλέον εξάσκηση σε ό,τι έχουν μάθει μέσα στην τάξη με

διασκεδαστικό τρόπο.

 

 Οι μαθητές των Senior τάξεων έρχονται σε επαφή 

με την γλώσσα και τον πολιτισμό και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων

της ξένης γλώσσας που μαθαίνουν.

Τους δίνουμε ερεθίσματα, ερευνούν, εμβαθύνουν και

κάνουν εργασίες για επίκαιρα θέματα.

 

Με αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους,

διευρύνουν τους ορίζοντές τους, καλλιεργούν την φαντασία τους και

την δημιουργικότητά τους και φυσικά εξασκούν την ξένη γλώσσα

 

ΧΩΡΙΣ απώλειες από ώρες μαθήματος.

 

hh.jpghh1.jpghh1a.jpghh1b.jpghh1c.jpghh1d.jpghh1e.jpghh1f.jpghh2a.jpghh2b.jpghh2c.jpghh3.jpghh3a.jpghh3b.jpghh4.jpghh4a.jpghh4b.jpghh5.jpghh6.jpghh7.jpghh8.jpg