Πολλοί γονείς προβληματίζονται,

αν θα πρέπει τα παιδιά τους να αρχίσουν ή να συνεχίσουν

την εκμάθηση της ξένης γλώσσας

στην οργανωμένη τάξη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών

ή σε ιδιαίτερα μαθήματα.

 

Εμπιστευτείτε τα παιδιά σας για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

 

ΓΙΑΤΙ:

 

► Η τάξη των Κ.Ξ.Γ. είναι χώρος ολοκληρωμένης μαθησιακής διαδικασίας.

Το πλούσιο περιβάλλον της τάξης δίνει πολλά ερεθίσματα και διευκολύνει την μάθηση.

Η αλληλεπίδραση των ιδεών, των προτάσεων, διευκρινήσεων, αντιρρήσεων, ερωτήσεων συμμαθητών, φίλων και εκπαιδευτικών κι η επιρροή που ασκούν είναι μέρος της απαραίτητης δυναμικής διαδικασίας μάθησης.

 

► Μέσα στην τάξη ο μαθητής μπαίνει σε κλίμα συνεργασίαςανταλλαγήςάμιλλας 

και εκτός από τις βασικές μαθησιακές δεξιότητες καλλιεργεί κοινωνικές δεξιότητες, την εναλλαγής ρόλων αλλά βελτιώνει και το δείκτη αυτοαποτελεσματικότητάς του (κοινωνικογνωστική μάθηση Bandura Albert/Mischel Walter) καθώς και την αυτοεκτίμησή του.

 

► Ο μαθητής μαθαίνει και λειτουργεί με πνεύμα ισότητας και αλληλεπιδρά όχι μόνο με το διδάσκοντα, αλλά με όλα τα μέλη της ομάδας.

 

► Η τάξη τρέφει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, το καλεί να μάθει να συνυπάρχει με διαφορετικά άτομα, να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις της ομάδας και να επικοινωνεί στην γλώσσα-Στόχο.

 

► Η μάθηση προωθείται συστηματικά, οργανωμένα και υπεύθυνα και ο μαθητής ως ενεργό κύτταρο της ομάδας μαθαίνει να αλληλεπιδρά, μαθαίνει και από τους συμμαθητές του και από το περιβάλλον που δημιουργείται μέσα στην αίθουσα.

 

► Η τάξη διαθέτει τα πιο σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα,   multimedia

    ψηφιακά βιβλίαδιαδραστικούς πίνακες.

 

► Ιδανικός αριθμός μαθητών σε ομαδικό μάθημα στην ξένη γλώσσα είναι η ομάδα των 8-10 ατόμων, έτσι ώστε να υπάρχει μια ικανοποιητική σύνθεση προσωπικοτήτων με διαφορετικές καταβολές, διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους και διαφορετικά ταλέντα.

 

► ΠΡΟΣΟΧΗ μεγάλη στην παραπλανητική διαφήμιση του φτηνού ιδιαίτερου που υπόσχεται κέρδος σε χρόνο και χρήμα! Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει, αφού ο μαθητής στερείται την ολοκληρωμένη, οργανωμένη μαθησιακή διαδικασία και παρακολουθεί ένα μονότονο, δασκαλοκεντρικό μάθημα.

 

(Εφημερίδα «Ενημέρωση» του Συλλόγου Κ.Ξ.Γ. PALSO)